Bộ điều khiển hệ thống nước nóng chuyên dùng trong các hệ thống nước nóng nhằm đảm bảo nước trong ống luôn nóng ở nhiệt độ mong muốn.