Bơm nhiệt nước nóng 2.5 HP

30.000.000

Bơm nhiệt nước nóng 2.5 HP là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%