Bơm nhiệt hồ bơi 5HP-S

Liên hệ

Bơm nhiệt hồ bơi 5HP-S là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%