Bộ trao đổi nhiệt

Liên hệ

Bộ trao đổi nhiệt là thiết bị dùng để trao đổi nhiệt giữa một hoặc nhiều chất tải nhiệt. Các chất tải nhiệt có thể được ngăn cách bởi các ống hay các tấm để ngăn cản sự pha trộn hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa các chất tải nhiệt.