Van điện từ khí nén (Van đảo chiều)

Liên hệ

Van điện từ khí nén (van đảo chiều) là cơ cấu chỉnh hướng có nhiệm vị điều khiển dòng khí nén đi qua van, chủ yếu bằng cách đóng mở hay di chuyển vị trí để thay đổi hướng của dòng khí nén.