Bơm nhiệt nước nóng 2HP

26.000.000

Bơm nhiệt nước nóng 2HP là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 – 80% điện năng tiêu thụ do hiệu suất thiết bị đạt tới 400%